Organisaties en Standaarden

MIL-STD (Military Standard) of MIL SPEC (Military Specification)

Dit zijn een aantal uitvoerings- en fabrikagerichtlijnen voorgeschreven door het US Department voor militaire en commerciële apparatuur. Deze richtlijnen specificeren de toegepaste onderdelen en de omgevingscondities waaronder het apparaat of instrument moet blijven functioneren.
MIL-STD 810 G wordt in het algemeen geaccepteerd als hoogste standaard voor het ruggedized testen van mobiele computers. MIL-STD 810 test methode wordt gebruikt om de duurzaanheid van gebruikte materialen aan te tonen. De in het laboratorium uitgevoerde testmethodes zijn opgedeeld in 24 categoriën.
De eigenlijke testen worden uitgevoerd op basis van vooraf gedefinieerde testprocedures en criteria. Deze testen worden uitgevoerd in het laboratorium en/of het veld, al naar gelang wat van toepassing is. De testprocedure bepaald de beproevingsomgeving. De procedure en de uitvoering vormen de basis voor het verzamelen van de noodzakelijke testresultaten.
Na voltooiing van iedere omgevingstest, worden de testgegevens onderzocht en geregistreerd in overeenstemming met materiaal specificaties en programma richtlijnen. Voor elke test zal een eindverslag van de proef worden gemaakt, welke een analyse van de testresultaten bevat.
De huidige MIL-STD-810G standaard is een herziening van MIL-STD-810F en 810E standaarden. De tests en methoden zijn in principe gelijk maar veel van de norm is herschreven om te voldoen aan de huidige richtlijnen.

Een aantal testprocedures van MIL-STD 810G die worden gebruikt om betrouwbaarheid van de apparatuur te meten:
Hoge Temperaturen: MIL-STD 810G Methode 501.5 Deze testprocedure bepaalt de prestaties van een werkende computer wanneer deze wordt blootgesteld aan hoge temperaturen. De operationele tests verschillen van de niet-operationele tests.
Lage Temperaturen: MIL-STD 810G Methode 502.5 Deze testprocedure bepaalt de prestaties van een werkende computer wanneer deze wordt blootgesteld aan lage temperaturen. De operationele tests verschillen van de niet-operationele tests.
Temperatuur Schok: MIL-STD 810G Methode 503.5 Temperatuur schoktests bepalen of een werkende computer plotselinge veranderingen in temperatuur van de omringende atmosfeer kan weerstaan ​​zonder dat er schade ontstaat of verslechtering van de prestaties optreedt. De doelstellingen van de temperatuur schoktesten zijn er om de bepalen of de computer nog veilig bediend kan worden en of deze nog voldoet aan de gestelde prestatie eisen na de blootstelling aan plotselinge veranderingen in temperatuur van de omringende atmosfeer.
Regen: MIL-STD 810G Methode 506.5 Regenbestendigheid tests worden uitgevoerd om de bescherming tegen (windgedreven) regen te bepalen.
Val: MIL-STD 810G Methode 516.6 Vrije val valproeven (shock) worden uitgevoerd om te waarborgen dat de computer in staat is om relatief weinig niet-repetitieve schokken of transiënte trillingen, die tijdens handling, transport en normaal gebruik, te weerstaan​​. De standaard vereist 26 keer vallen vanaf 1,2 m (4 ft) hoogte op triplex, met maximaal 5 units.